Yazar Biyografi

Ömer Seyfettin

omer-seyfettin

Ömer Seyfettin (11 Mart 1884; Gönen, Balıkesir – 6 Mart 1920, İstanbul), Türk yazar, asker, öğretmen. Türk edebiyatının önde gelen hikâye yazarlarındandır. Çocuklarımıza gönül rahatlığı ile okutabileceğiniz eserlerden en parlak yıldızlısı olmayı hak ediyor doğrusu. Sözün kısası; Türkiye kısa hikâyeciliğinin kurucu ismidir. Ayrıca edebiyatta Türkçülük akımının kurucularındandır. Türkçe’de sadeleşmenin savunucusudur. Kısa ömrüne pek çok eser sığdırmıştır.

Aslında tüm eserlerinin bulunduğu bir dizi faydalı hikaye kitabını sizler için derledik.

Ömer Seyfettin’den Seçme Hikâyeler linkinden inceleyebilir çocuklarınız için satın alabilirsiniz. Çocuklarımıza türk edebiyatını küçük yaşlarda öğretmek onların ufkunu genişletecek o ilk büyük adımdır. Eğitimcilerimiz Türk Edebiyatı hikaye yazarlarını çocuklarınız için tavsiye ederken kısa hikayeciliğin kurucusu olan Ömer Seyfettin’i ilk sırada önermektedir. Türkçe’nin en sade kullanımını Ömer Seyfettin’de görürüz. Dolayısıyla çocuklarımız için ideal bulmamızın ilk sebebi budur. Çoğu ilkokul eğitmenleri Ömer Seyfettin hikayelerini okumaya geçme aşamasını hızlandıran bir yapıda olduğunu söyleyerek tercih etmektedir.

En Çok Tercih Edilen Eserleri ; 

 • Ant
 • Falaka
 • Kaşağı
 • Ferman
 • Forsa
 • Kızılelma Neresi?
 • Kütük
 • Pembe İncili Kaftan
 • Topuz
 • Vire
 • Gizli Mabet
 • Çakmak
 • İlk Cinayet
 • Kurbağa Duası
 • Külah
 • Mermer Tezgâh
 • Perili Köşk
 • Rüşvet
 • Türkçe Reçete
 • Yüz Akı

 

 

 

Ömer Seyfettin Kaç Tane Kitap Yazmıştır?
Ömer Seyfettin, 180’e yakın kitap yazmıştır.

Ömer Seyfettin’in İlk Kitabı Hangisidir?
Ömer Seyfettin’in ilk hikayesi Tenezzüh’ tür.

Ömer Seyfettin’in En İyi Kitabı Hangisidir?
Ömer Seyfettin’in en çok sevilen kitabı Yalnız Efe’dir.

Ömer Seyfettin Hangi Edebiyat Akımının Kurucusudur?
Ömer Seyfettin, edebiyatta Türkçülük akımının kurucularındandır. Türkçülük akımı, Türk dili ve tarihi üzerinde yapılan yerli ve yabancı çalışmalara ve Türkçülüğün bütünüyle bir sistem halinde oluşmasına yardımcı olmuştur. Türkçülük hareketinin fikir babası olan Ziya Gökalp, 1911 yılında Ömer Seyfeddin ve Ali Canip yönetiminde Selanik’te çıkan Genç Kalemler dergisinde yayınlanan ‘‘Turan Manzumesi’’ ile bu harekete katılmıştır.

Ömer Seyfettin Hangi Tür Hikayeciliğin Temsilcisidir?
Ömer Seyfettin, Maupassant tarzı hikayenin Türk edebiyatındaki temsilcisidir. Bir karakterin başından geçen olayı belirli bir olay örgüsü içerisinde aktaran hikayelere Mauppasant tarzı hikaye denir. Maupassant tarzı hikaye, bir diğer adıyla olay hikayesi akıcı, merak uyandırıcı üslupla yazılır. Serim, düğüm ve çözüm bölümlerine yer verilir.

Ömer Seyfettin Olay Hikayesi Yazarı mıdır Durum Hikayesi Yazarı mıdır?
Ömer Seyfettin, olay hikayesi yazarıdır. Bu hikaye tarzı, realizm akımından etkilenmiş hikayelerdir.

Ömer Seyfettin Kaç Hikaye Yazmıştır?
Ömer Seyfettin’in 140 tane hikayesi bulunmaktadır. Hikayelerinin en önemli özelliklerinden biri de beklenmedik bir şekilde sonuçlanmasıdır.

Ömer Seyfettin’in En Önemli Eserleri Nelerdir?
Ömer Seyfettin’in en çok okunan eserleri aşağıda listelenmiştir.

 • Yalnız Efe
 • Perili Köşk
 • Bahar ve Kelebekler
 • Yüksek Ökçeler
 • Kaşağı
 • Efruz Bey
 • İlk Namaz

Ömer Seyfettin’in Seçme Hikayeler Kitabı Kaç Sayfadır?
Ömer Seyfettin’in Seçme Hikayeler adlı kitabı 232 sayfadır. Seçme Hikâyeler adlı bu eserde yazarın Ant, Büyücü, Diyet, Efruz Bey, Falaka, Ferman, Forsa, Gizli Mabet, Kütük, Pembe İncili Kaftan, Perili Köşk, Topuz, Yalnız Efe hikâyelerine yer verilmiştir.

Ömer Seyfettin’in “Kaşağı” adlı Kitabı Kaç Sayfadır?
Ömer Seyfettin’in Kaşağı adlı kitabı 80 sayfadır. Kaşağı adlı eserde kardeşine iftira atıp, onun ölümünden sonra vicdan azabıyla yanıp tutuşan bir çocuğun dramı anlatılmaktadır.

Ömer Seyfettin’in “Yalnız Efe” Kitabı Kaç Sayfadır?
Ömer Seyfettin’in Yalnız Efe adlı kitabı 159 sayfadır. Kezban isimli bir karakterin babasının öldürülmesi sonucu dağa çıkması ve haksızlığa uğratanlardan öcünü almasının hikayesi anlatılmaktadır.

Ömer Seyfettin’in “Falaka” Kitabı Kaç Sayfadır?
Ömer Seyfettin’in Falaka adlı kitabı 80 sayfadır. Falaka adlı eserde yazarın çocukluk yıllarında yaptığı bir yaramazlık ve yetişkin çağlarında da geçmeyen bir vicdan azabı anlatılmaktadır.

Ömer Seyfettin’in “Perili Köşk” Kitabı Kaç Sayfadır?
Ömer Seyfettin’in Perili Köşk adlı kitabı 80 sayfadır. Perili köşk adlı eserde kurnaz bir ev sahibinin kirasını aldığı halde, kiracılarını evden uzaklaştırmak için peri kılığına girip çevirdiği oyunlar anlatılmaktadır.

Ömer Seyfettin’in Şiirleri Nelerdir?
Ömer Seyfettin’in 23 adet şiiri aşağıda listelenmiştir:

 • Aşk
 • Aveng-i Ezhar
 • Bahar Rüzgârı
 • Bir Nale-i Hicran-ı Muvakkat
 • Buse-i Mader (mensur)
 • Hediye (mensur)
 • Hicrân-ı Müzmin
 • İcab-ı Sevda (mensur)
 • Kaşkar
 • Kır Sineği (mensur)
 • Kurşun Kalem (mensur)
 • Mefkure
 • Oh, Sus!
 • Pembe Menekşe (mensur)
 • Saat
 • Sarhoşluk
 • Sevdiğime
 • Telhi-i Âmâl
 • Terâne-i Giryedâr
 • Türk Dünyası (Kaşgar)
 • Yâd-ı Melûl
 • Yalnızlık
 • Yıkık Han

Ömer Seyfettin’in Yazıları Hangi Dergilerde Yayımlanmıştır?
Ömer Seyfettin’in Mecmua-i Edebiye dergisinde ilk şiiri ‘’ Hiss-i Müncemid’’ başlığı ile yayımlanmıştır. İlk öyküsü ‘’ İhtiyarın Tenezzühü’’ 1902’de Sabah gazetesinde yer almıştır. Ömer Seyfettin, İzmir ve Makedonya’da görev yaparken yazdığı şiir, öykü ve makaleler birçok dergilerde yayımlanmıştır.

Ömer Seyfettin, edebi hayatında Genç Kalemler dergisi etkisiyle öne çıkmıştır. Genç Kalemler dergisi; 2. Meşrutiyet’ten sonra Selanik’te yayımlanan ve dilde sadeleşme akımının öncülüğünü üstlenen bir edebiyat dergisidir. Türkçülük ideolojisinin yayın organıdır. Genç Kalemler Dergisinin yazarları şu kişilerdir: Ömer Seyfettin, Ali Canip, Ziya Gökalp, Kazım Nami Duru vb. yazarlardır. Ömer Seyfettin’in önemli öykülerinden bazıları Genç Kalemler Dergisinde yayımlanmıştır.

Ömer Seyfettin’in Genç Kalemler Dergisindeki Makalesi
Ömer Seyfettin’in yazdığı Yeni Lisan makalesi Türk edebiyatında milli bir dilin kullanılmasını ve dilde sadeleşme hareketinin başlamasını sağlar. Yeni Lisan Makalesi, birçok dilde birçok kuralı savunmaktadır. Bu kurallar aşağıda listelenmiştir:

 • Milli gelişmenin temelinde milli dil olduğu
 • Yazı dilinde İstanbul Türkçesinin esas alınması
 • Dil bilgisinde Türkçe kurallara uyulması
 • Arapça ve Farsça tamlamalar kullanılmamasını
 • Farklı Türk lehçelerinden sözcük alınmaması
 • Yazı ve konuşma dili birbirine yakınlaştırılması
 • Nazımda şekil bilgisi olarak dörtlüklerin kullanılması
 • Nazım ölçüsünün hece vezni olması

Dört cilt şeklinde toplam 33 sayı çıkarılan dergi Balkan Savaşı’nın başlaması sebebiyle ve Selanik’in Kasım 1912’de Osmanlı Devleti’nin himayesinden ayrılması ile kapatılmıştır.

Ömer Seyfettin Nerelidir?
Ömer Seyfettin Balıkesir Gönenlidir.

Ömer Seyfettin’in Babası Kimdir?
Ömer Seyfettin’in babası Yüzbaşı Ömer Şevki Bey’dir. Ömer Seyfettin babasının ve annesinin nereli olduğunu Sebil’ür Reşat dergisine yazdığı bir mektupta şöyle açıklar: “Pederimin Sarı Yar’da Hüseyin ağa Mahallesinde 38 numaralı hanede mukim Piyade Binbaşılığından mütekait Ömer Şevki Efendi’dir. Kendisi bir kelime Çerkezce bilmez, Kafkasyalı bir Türk’tür. Gidip bizzat tahkikat yaparsınız. İstanbullu olan annem de meşhur Haseki Mustafa’nın torunudur.” der.

Ömer Seyfettin’in Çocukluğu Nasıldır?
Ömer Seyfettin, babasının görevi sebebiyle İstanbul, Edirne, İzmir, Selanik gibi birçok şehirde bulunmuştur. Babasının tayinleri Ömer Seyfettin’e Anadolu’nun birçok yerini görme şansı kazandırmıştır. Yazar, öğrenimine Gönen’de Mahalle Mektebinde başlamıştır. Ömer Seyfettin, babasının görevi sebebiyle İstanbul’a taşınmıştır. Ömer Seyfettin, Avrupa’ya gönderilen öğrenciler için Paris’te açılan Türk okulu Mekteb-i Osmaniye’de okumuştur. Bu okulda modern bir Avrupa eğitimi almıştır. 1893 yılında ise Askeri Baytar Rüştiyesinde okumuştur. Okulu tamamladıktan sonra Kuleli Askeri İdadisine yazılmıştır. Ardından Edirne Askeri İdadisine nakil alarak devam etmiştir. Ömer Seyfettin, 1903 yılında Makedonya’da çıkan karışıklık üzerine “Sınıf-ı müstacele” denilen bir hakla okulundan sınavsız mezun olmuştur. Ardından asteğmen rütbesiyle göreve başlamıştır. İlk görev yeri İzmir’e tayin edilmiştir.

Ömer Seyfettin’in Eğitim Hayatı Nasıldır?
Ömer Seyfettin, Avrupa’ya gönderilen öğrenciler için Paris’te açılan Türk okulu Mekteb-i Osmani’de başlamıştır. Bu okulda modern bir Avrupa eğitimi almıştır. Ardından ülkesine dönmüş Askeri Baytar Rüştiye’sinin subay çocukları için açılmış özel bir sınıfa kaydolmuştur. Bu okuldan 1986’da mezun olmuş ve Kuleli Askeri İdadisi ’ne babası gibi asker olmak için yazılmıştır. Daha sonra Edirne Askeri İdadisinden mezun olmuştur. İstanbul’da Mekteb-i Harbiye-i Şahane ’ye başlamış ve Makedonya’da karışıklık sebebiyle ‘’ Sınıf-i müstacele’’ denilen bir hakla okulundan sınavsız mezun olmuştur.

Ömer Seyfettin Nasıl Bir Yazardır?
Ömer Seyfettin, sade ve milli bir dille yazan bir yazardır. Hikayelerini, kişisel deneyimlerine ve tarihsel olaylardan etkilenerek kaleme almıştır. Günlük konuşma dilini kullanmış ve yazılarına canlı, etkileyici özellik katmıştır. Ömer Seyfettin, olay veya Maupassant tarzı öykücülüğünün Türk edebiyatında kurucusu olmuştur. Öykülerinde realizm etkisi görülmektedir. Öyküleri sürpriz bir sonla biter.

Ömer Seyfettin Realist mi?
Ömer Seyfettin, realizm etkisinde eserler vermiştir. Realizm, 19.yy.’da Fransa’da romantizme tepki olarak doğmuştur. Realizmde duygu ve hayaller yerine insan ve toplum gerçekleri vardır. Toplumun gerçeklerini “göründüğü veya olduğu gibi” anlatma eğilimini güder.

Ömer Seyfettin Evli mi?
Ömer Seyfettin, İttihat ve Terakki Fırkası’nın ileri gelenlerinden Doktor Besim Ethem Bey’in kızı Calibe Hanım ile 1915’te evlenmiştir. 5 Eylül 1918’de ayrılmışlardır.

Ömer Seyfettin’in Çocukları Kimdir?
Ömer Seyfettin’in çocuğu Fahire Güner’dir. Fahire Güner, 6 Aralık 1916’da doğmuştur. Fahire Güner, Türkiye’nin ilk kadın rallicilerindendir. Fahire Güner, babasının Ömer Seyfettin olduğunu 11 yaşındayken öğrenmiştir. Ömer Seyfettin, bu konu hakkında şöyle açıklama yapmıştır: ‘”Üvey baba ile büyüdüm. Ama üveylik nedir, bana bildirmediler, hissettirmediler. Üvey anne vardır da, üvey baba olmazmış, öyle derler.

Annemi üç kişi istemiş: Bunlar arasından, annem, babamı seçmiş. Sonra babamdan ayrılınca, eski taliplisi Faik Bey’le ikinci evliliğini yapmış. On üç yaşındaydım öldüğünde. Nur içinde yatsın. 11 yaşıma kadar, üvey babam olduğunu bilmedim. Annem şart koşmuş, başka çocuk yapmam diye. ” der.

Ömer Seyfettin Kaç Yaşında Vefat Etmiştir?
Ömer Seyfettin, 6 Mart 1920’de henüz 36 yaşındayken vefat etmiştir.

Ömer Seyfettin’in Ölümü Nasıl Olmuştur?
Ömer Seyfettin, 1920 yılında şeker hastalığı sebebiyle Haydarpaşa Hastanesine kaldırılmıştır. Ömer Seyfettin, şeker hastalığı olduğunu hastaneye kaldırıldığında öğrenmiştir. Bu süreçte en yakın arkadaşı Ali Canip Yöntem, Ömer Seyfettin ile ilgilenmiş ve ona yemekler getirmiştir. Yazar, hastanede kaldığı sürede durumu giderek kötüleşmiş ve gözlerini açamayacak duruma gelmiştir. Hastaneye kaldırıldıktan iki hafta sonra 6 Mart 1920’de vefat etmiştir.

Ömer Seyfettin’in Mezarı Nerededir?
Ömer Seyfettin’in naaşı önce Kadıköy Kuşdilli Mahmut Baba Mezarlığı’na defnedilmiştir. Ancak daha sonra bölgeden yol geçeceği gerekçesiyle mezarı, 23 Ağustos 1939’da Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilmiştir.

“Ömer Seyfettin ve Hayatı” Kitabı
Ömer Seyfettin ve Hayatı adlı kitap, Ali Canip Yöntem tarafından yazılmıştır. Ali Canip Yöntem, kitabı 1935 yılında yayımlamıştır.

 

Daha Fazla Kaynak: Ömer Seyfettin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir